Sporafjell Barnehage

-Uteområdet skal vera grønt, frodig og heilskapleg med naturbaserte løysningar som triggar kreativitet, leik og læring hos barna.-

park
d15-perspektiv-utvendig-002
Teikning+front