Nye modifiserte sikkerhetssluser

0cddcb00-0697-4c3d-87cb-6e01d4f26183
3f2b9a80-891a-46eb-bf94-3a6f3cd96fd1
5c6e15d4-c23e-4698-83ad-719289b1d50e
fcb02023-deea-4b7a-b7e6-2ad73168a6ef
99a76861-554c-4e71-9967-389dbd798182
b2a79970-c53a-46b4-9b74-aa5cdf749c08
5ff8f2ec-7978-44ea-998a-4b1ac5861071
d03bf80b-404c-42ae-95a5-b4b29becf09d